SHIBUTORA渋トラ

Shibuya Triathlon Union

東京都トライアスロン選手権大会・東京都トライアスロン渡良瀬大会

開催日
.開催場所
群馬県 板倉町 渡良瀬遊水地
公式サイト
東京都トライアスロン選手権大会・東京都トライアスロン渡良瀬大会